15.03.2024

RVO årsrapport 2023

RVO HRR 10 år - bilde av en dame med ballong og mann med vimpel

Årsrapport 2023 fra regionale verneombud gir et godt innblikk og kunnskap om bransjene og arbeidet RVO har gjort i løpet av året.

Mars 2023 markerte et 10-årsjubileum for regionale verneombudene i hotell, restaurant og renhold sin oppstart. I løpet av 2023 har RVO gjennomført 1564 besøk, der de har hatt dialog med daglig leder, verneombud og ansatte på arbeidsplassen.

Fortsatt store utfordringer med vernetjenesten i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.

Årsrapporten fra de regionale verneombudene (RVO), avdekker at det fortsatt er et stort behov for RVO sin innsats for å styrke vernetjenesten i virksomhetene. Funn fra årsrapporten viser at 43% av virksomhetene RVO besøkte ikke hadde valgt verneombud, og blant de virksomhetene som hadde verneombud var det kun 42% som hadde fått HMS-opplæring. Kun 28% av ansatte kjente til hvem som var verneombud på sin arbeidsplass. Flertallet av verneombud som er registrert av RVO er utpekt og kun et navn på papiret. RVO erfarer også at verneombudene involveres i liten grad i virksomhetens HMS-arbeid.

 

Økende henvendelser til RVO

De siste årene har det vært en økning i henvendelser til RVO. Mange virksomheter ønsker å få veiledningen fra RVO. Det har også vært økende henvendelser fra ansatte i saker relatert til psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

RVO har hovedsakelig kontakt med ledere, verneombud og ansatte gjennom aktivt oppsøkende arbeid. RVO erfarer at informasjon om deres besøk raskt blir kjent blant ansatte, både internt i virksomheten og på tvers av forskjellige virksomheter. Dette har ført til en merkbar økning i antall henvendelser fra ansatte i bransjene til RVO. Vi antar at denne økningen i henvendelser også kan tilskrives RVO-ordningens økte synlighet i virksomheten de besøker, oppdatert nettside og aktiv bruk av Facebook, samt samarbeid med partene i arbeidslivet.

Les RVO årsrapport 2023 her