17.04.2023

RVO årsrapport 2022

Årsrapport 2022 fra regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold gir en god situasjonsbeskrivelse av bransjene og erfaringer RVO-ene har gjort seg i løpet av 2022.

Virksomhetene RVO besøker, får hjelp til arbeid med vernetjeneste og HMS. ​​Innen hotell, restaurant og renhold var 2022 et normalt aktivt år, med unntak av en ny koronanedstenging de to første månedene. De regionale verneombudene gjennomførte til sammen 1051 arbeidsplassbesøk. 

RVO-ene sin erfaringer fra 2022 i korte trekk

  • Som svært positiv ønsker vi å fremheve at virksomhetenes kreativitet i å finne nye løsninger når det gjelder for eksempel tilbud og konseptvalg har en åpenbart positiv effekt på arbeidsmiljøet i virksomheten, og virker å tiltrekke fagpersoner til nye konsepter. Dette gjelder spesielt overnattings- og serveringsbransjen.
  • Større forskjell mellom virksomheter i å rette seg etter pålagte HMS-krav i bransjen (flere har lagt til seg gode HMS-vaner i løpet av pandemien og synlig mer fokus enn før, hos andre er HMS helt fraværende).
  • Mindre fokus totalt sett på forebyggende og langsiktige tiltak.
  • Færre virksomheter har fått til å etablere vernetjeneste.
  • Færre renholdsvirksomheter enn i tidligere år har fornyet sin godkjenning, eller etterkommet RVOs påminnelse om dette.
  • Renholdere jobber færre timer per kontrakt. Det blir dermed flere arbeidsplasser per renholder ila en arbeidsdag.
  • Endret arbeidstid for renhold

 Årsrapport 2022 synliggjør nærmere det arbeidet RVO-ene har gjort i 2022. 

Renholdsbransjen

Renholdsbransjen har det siste året jobbet med å tilpasse driften til de mange endrede kundekravene etter pandemien. Arbeidshverdagen er forandret for mange i bransjen.

Noe RVO renhold valgte å se nærmere på, er bedrifter som tilbyr tjenester i app-baserte løsninger/tjenestetorg, og som tilbyr tjenester til privatpersoner. Det har blitt svært mange tjenesteleverandører på dette området, med ulik praksis.

Overnattings- og serveringsbransjen

Overnattings- og serveringsbransjen har vært preget av stor mangel på fagpersonell etter gjenåpningen. Mye av arbeidskraften har ikke kommet tilbake etter pandemien, og drift og etterspørsel etter arbeidskraft har vokst.

Også innen overnatting og servering ser RVO utstrakt bruk av digitale hjelpemidler.

RVO opplever at det nå er noen flere som kjenner til ordningen enn tidligere, og det er gledelig.

Les mer i årsrapporten 2022