Grøftearbeid

arbeid i grøft

Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har laget en veileder for grøftearbeid. Den inneholder illustrasjoner og informasjon om forhold det er viktig å ta hensyn til ved utførelsen av en sikker grøftejobb.

Informasjonen her vil hjelpe deg med å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte, og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. I tillegg til disse minimumskravene plikter aktørene å opptre i tråd med regelverket.

Veilederen er revidert som følge av forskriftsendringen som trådte i kraft 01.01.22.

Vi har også laget tre skjemaer som dere kan laste ned og bruke når dere skal utføre grøftearbeid.

Eksterne lenker til lov og forskrift:

Arbeidsmiljøloven - § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten

Forskrift om utførelse av arbeid – Kapittel 21. Gravearbeid

Arbeidsplassforskriften - § 6-3. Sikring mot ras, innstrømming av vann mv.

Andre HMS sider