Regionale verneombud

RVO gir råd til to arbeidere

Denne brosjyren gir informasjon om hva de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen (RVO BA) gjør og hvilken myndighet de har.

Formålet med ordningen med regionale verneombud er å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser samsvarer med arbeidsmiljøloven.

RVO-ene kan påpeke mangler, informere om regelverk og foreslå løsninger på arbeidsmiljøspørsmål i samråd med virksomheten og de ansatte. RVO-ene plikter blant annet å stanse arbeidet når de mener at det er umiddelbar fare for liv eller helse.

I brosjyren kan du lese mer om hva de regionale verneombudene gjør.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område

Andre HMS sider