18.03.2024

Webinar om steinstøv med kvarts

Bilde av anleggsarbeid

IA bransjeprogram bygg og anlegg arrangerer webinar om steinstøv med kvarts 12.april 2024.

Hensikten med webinaret er å belyse hvor vi står kunnskapsmessig og diskutere mulige tiltak fremover.

Regionalt verneombud i anleggsbransjen, Glenn Seland, skal holde innlegg om sin erfaring som RVO.

Les mer om programmet på NHO Byggenæringens nettside og meld deg på 

 

 

RVO BA har laget en brosjyre om helseskadelig kvartsholdig steinstøv.

Den inneholder blant annet informasjon om:

  • helseeffekter av kvartsstøv
  • oversikt over lover og forskrifter relatert til steinstøv
  • forslag til løsninger for å redusere steinstøv
  • oversikt over byggherres og utførende entreprenørs ansvarsområder