28.07.2021

STAMI-rapport gir viktig kunnskap om spredning av asbestfibre ved rivning og brann

Asbestfiber
Bildet er hentet fra STAMIs delrapport 1

STAMI har publisert den første delrapporten fra prosjektet om spredning av asbestfibre ved rivning og brann. Denne første delrapporten fokuserer på forekomst av asbestfibre ved renovering og rivning. Prosjektets andre del fokuserer på brann og branntomter. En rapport for denne delen kommer senere.

 

Framside: STAMI-rapport om asbest

I Norge har det vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer siden 1985, men  det finnes fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igjen i private og offentlige bygg. Mange av disse bygningene begynner nå å bli så gamle at de må renoveres eller rives. Da er det en risiko for eksponering for asbest.

Les STAMIs rapport.

 

Fondsstyret har bevilget midler til STAMI til dette forskningsprosjektet.