25.04.2022

Revidert veileder om grøftearbeid

Framside brosjyre: Veileder for grøftearbeid

De regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen (RVO BA) har laget en revidert veileder for grøftearbeid. Arbeidet med er ledet av regionalt verneombud Lars Tveiten.

Hvor finner jeg veilederen?

Veilederen kan lastes ned fra nettsiden til RVO BA. I tillegg har de laget tre skjemaer om grøfteplan, kontrollskjema og ettersyn av gravearbeidene og risikovurdering av ulykkesfare for grøfter og gravearbeid som kan lastes ned, og som kan brukes når det skal utføres gravearbeid. Det er også lagt ved lenker til relevant lovverk med Arbeidstilsynets tilhørende kommentarer på nettsiden.

Stor etterspørsel etter oppdatert veileder

RVO Lars Tveiten forteller at revideringen er som følge av forskriftsendringen som trådte i kraft 01.01.22. Ordningen for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har mottatt svært mange henvendelser fra ansatte i bransjen som har etterspurt revidert veileder for grøftearbeid. Den store interessen fra bransjen om å få tilgang til veilederen viser at de har tillitt til de regionale verneombudenes kompetanse, og det er veldig fint å se og vite at jobben man har lagt ned er nyttig for bransjen, sier Lars.

Godt samarbeid

Det er flere parter som har deltatt i arbeidet. Maskinentreprenørens forbund, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggs arbeidsgruppe for grøfter og geoteknikk og Arbeidstilsynet ved Anne Sørum (nasjonal koordinator bygg og anlegg ved avdeling for tilsyn) har kommet med innspill i løpet av prosessen. I tillegg har det vært dialog med arbeidstakere i bransjen som daglig utfører VA-baserte jobber om hva som er viktig å ha fokus på. Lars mener at dette gode samarbeidet sikrer at informasjonen i veilederen vil hjelpe de som skal utføre gravearbeid slik at de oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket på en sikker måte og slik at alle kommer seg trygt hjem etter endt arbeidsdag.

RVO Lars Tveiten

Regionalt verneombud Lars Tveiten

Tlf: 908 58 412

E-post: lars.tveiten@rvoba.no