26.04.2022

Årsrapport for 2021 fra regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Illustrasjon av RVO i 1981 og i 2021

- Jeg ønsker at den kunnskapen som de regionale verneombudene har om utfordringene i bransjene skal tas aktivt i bruk av aktuelle miljøer, slik at vi i fellesskap kan jobbe for at de gjentakende utfordringene blir færre og arbeidsmiljøforholdene bedre, sier styreleder Ørnulf Halmrast i sitt forord i årsrapporten.

RVO-ordningen for bygge- og anleggsbransjen 40 år 

Siden 1981 har regionale verneombud reist rundt i hele Norge for å besøke virksomheter og veilede og gi råd om sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser. I november samlet partene i bransjene og relevante aktører seg i Oslo for å feire 40-årsjubileet.  Statssekretær Truls Wickholm fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet åpnet jubileumsfeiringen med fine ord om at departementet er både stolte og imponerte over hvordan RVO-ene løser oppgavene sine. Du kan lese mer om jubileet i årsrapporten og i nyhetssaken på nettsiden vår.

Behov for å styrke vernearbeidet i bygg og anlegg 

Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene som bygge- og anleggsbransjen møter, og viser samtidig at det fortsatt er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven. 

I 2021 har RVO-ene besøkt over 5300 arbeidsplasser, og også dette året avdekker de regionale verneombudene en rekke gjentakende utfordringer i bransjene, blant annet dårlig sikkerhetskultur, manglende HMS-kort, manglende personalrom/brakkeforhold, og manglende sikring av arbeidstakere som jobber i høyden. Brakkeforhold har vært et fokusområde de siste årene. Det har det også vært i 2021, men da spesielt rettet mot smittevernstiltak o.l. Det er fortsatt registrert et høyt antall tilfeller med uholdbare forhold på spise- og skiftebrakker.