17.04.2023

Årsrapport for 2022

Arbeider med hjelm og personlig fallsikring i stillas
Lina Raknes

I byggebransjen gjennomførte regionale verneombud (RVO) i 2022 noen flere byggeplassbesøk enn året før.

Byggebransjen

I byggebransjen gjennomførte regionale verneombud (RVO) i 2022 noen flere byggeplassbesøk enn året før. Økningen forklares med færre besøk under pandemien. I tillegg ble flere kurs utsatt i denne perioden, og flere kurs enn vanlig ble holdt i 2022. Det kan også være en del av forklaringen på et lavere antall byggeplassbesøk enn i et normalår.

Det rapporteres om en ubetydelig nedgang i antallet stans. Arbeidsoperasjoner har blitt stanset 1696 ganger. 375 av dem gjaldt manglende sikring av arbeid på tak. Arbeid i høyden har alltid vært den største utfordringen RVO møter på byggeplassbesøk.

Flere regionale verneombud forteller om endring og bedring i noen utvalgte områder etter aksjoner fra Arbeidstilsynet. Spesielt nevnes en aksjon i Innlandet der det ble aksjonert rundt temaet arbeid i høyden og fallsikring.

Anleggsbransjen

I anleggsbransjen startet 2022 rolig for RVO, men aktiviteten tok seg raskt opp, og det utviklet seg til et tilnærmet normalår. Det er likevel tydelig at økte råvarepriser, pandemi og usikker privatøkonomi har preget bransjen.

RVO stanset 66 arbeidsoperasjoner på grunn av umiddelbar fare for liv og helse. Den vanligste grunnen er gravegroper som ikke er avstivet i henhold til kravene.

Det positive er at RVO erfarer at når de påpeker feil eller manglende HMS-kort, så kommer det på plass.

RVO anlegg hadde flere satsingsområder dette året, blant annet å redusere helsefarlig støv og sikre nødvendig sikkerhetsopplæring.

Les mer i årsrapporten