Sikkerhetsopplæring

to personer sjekker maskiner

Denne brosjyren informerer om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet. Du kan også laste ned gratis mal som kan brukes som dokumentasjon av gjennomført sikkerhetsopplæring.

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering ser at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan kun arbeidstakere med dokumentert sikkerhetsopplæring bruke det.

Det er blant annet viktig å vite at

  • bruksanvisning på det aktuelle utstyret alltid skal være tilgjengelig.
  • dokumentasjon på praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombud.
  • bruksanvisningen skal finnes på et språk som bruker forstår.

Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring finner du i forskrift om utførelse av arbeid § 10-2.

Andre HMS sider