Fondstyret

Fondsstyret er satt sammen av partene i arbeidslivet, pr d.d. bestående av representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund , Byggenæringens Landsforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Styreleder  er Arbeidstilsynets representant.
Funksjonstid for nåværende styre er 01.04.2022 - 31.03.2024.

Leder

 
Ørnulf Halmrast
Vara:
Stig Inge Eikemo
Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00

 

Medlemmer

 
Steinar Krogstad
Vara:
Edvard E. Sørensen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
   
Anita Paula Johansen
Vara:
Frode Engen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 22 40 10 60
   
Kari Sandberg
Vara:
Jørgen Leegaard
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon: 23 08 75 00
   
Terje Eikevold
Vara:
Eva Skaar
Maskinentreprenørenes Forbund
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00