Fondsstyret

Her sitter det representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund,  NHO Byggenæringen (tidl. Byggenæringens Landsforening), Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Representanten fra Arbeidstilsynet er styreleder.

 

Fondsstyret i perioden 1. april 2024 - 31. mars 2026:

 

Leder  

Stig Magnar Løvås

Vara: Stig Inge Eikemo

Arbeidstilsynet

Pb 4720 Torgarden,

7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00

Medlemmer

 

Christian Justnes

Vara: Michella Jensen

Fellesforbundet

Pb 9199 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 23 06 31 00

Frode Engen

Vara: Brede Edvardsen

 

Norsk Arbeidsmandsforbund

Pb 8704 Youngstorget

0028 Oslo

Telefon: 22 40 10 60

Anita Hegg

Vara: Kjetil Tvedt

NHO Byggenæringen

Pb 7187 Majorstuen, 0307 Oslo

Telefon: 23 08 75 00

Terje Eikevold

Vara: Eva Skaar

Maskinentreprenørenes Forbund

Pb 505 Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: 22 40 29 00

 

Snarveier

De regionale verneombudene

Kontakt oss