Fondstyret

Fondsstyret er satt sammen av partene i arbeidslivet, pr d.d. bestående av representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund , Byggenæringens Landsforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Styreleder  er Arbeidstilsynets representant. 

Leder

 
Ørnulf Halmrast
Vara:
Marita Scott
Arbeidstilsynet Oslo
Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 917 85 129

 

Medlemmer

 
Steinar Krogstad
Vara:
Edvard E. Sørensen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
   
Steinar Rindhølen
Vara:
Anita Paula Johansen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 941 86 190
   
Siri Bergh
Vara:
Thorkil Aschehoug
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon: 23 08 75 00
   
Julie M. Brodtkorb
Vara:
Eva Skaar
Maskinentreprenørenes Forbund
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00