Arbeid på tak

Stillas

Denne brosjyren tar for seg sikring ved arbeid på tak ved alle former for oppføring av ny bygning (tilbygg, påbygg og nybygg) og på eksisterende konstruksjoner. Brosjyren beskriver sikringen fra oppstart til ferdigstillelse av arbeidene på tak, inkludert beslag. Du får veiledning i å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

 

Vi gjør oppmerksomme på at informasjonen i brosjyren om «kortvarig arbeid - at totalt arbeidsomfang ikke overstiger 4 timeverk» er feil.

 

 Brosjyren er under revidering. Ny brosjyre blir tilgjengelig på nettsiden om kort tid.

 

Tips ved sikring av tak

  • Legg atkomsten så nær arbeidsområdet som mulig
  • Velg trappetårn til atkomst
  • Planlegg lagringsplassen
  • Bruk løfteutstyr eller kran for transport og heising av materialer
  • Gjør arbeidet lettere og sikrere med god belysning
  • Sørg for en ryddig arbeidsplass, det øker sikkerheten
  • Husk rømningsvei
  • Husk ansvar for tredjeperson

Andre HMS sider