Arbeid på tak

På denne siden finner du to brosjyrer om arbeid på tak:

Jobb stramt: God praksis for montering av takstoler og undertak

Forside av jobb-stramt-brosjyren

 

SfS BA har utarbeidet en brosjyre og film for å vise god praksis for montering av takstoler og undertak.  Brosjyren skal hjelpe deg med montering av takstoler og undertak på en sikker og trygg måte.

Arbeidet har vært ledet av Byggmesterforbundet, og regionalt verneombud i byggebransjen, Jørgen Bjåland, har deltatt i arbeidsgruppen. Arbeidet er finansiert av IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg.

Brosjyren er på norsk og filmen er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk. // The brochure is in Norwegian and the video is available in Norwegian, English and Polish.

 

Om risikovurdering fra brosjyren

  • Før arbeidet starter skal det alltid utarbeides en risikovurdering.
  • Det er opp til hver enkelt arbeidsplass å sørge for at risikovurderingene blir nøye gjennomført, spesielt med tanke på takets ulike vinkler og størrelser.
  • Risikovurderingene skal gjøres i samarbeid med arbeiderne og ledelsen på byggeplassen.
  • Arbeid i høyden er alltid risikoutsatt arbeid, og må vurderes særskilt. Tiltak på bakgrunn av risikovurderingen skal følges.

 

 

Best praksis for sikring ved arbeid på tak

To personer på et tak

 

Brosjyren beskriver god praksis for arbeid på tak. Den gir retningslinjer på hvordan sikringen skal utføres fra og med oppstart til og med ferdigstillelse for å oppfylle krav i lov og forskrift.

Brosjyren gir veiledning til byggherrer, arbeidsgivere og arbeidstakere som skal utføre arbeid på tak.

Andre HMS sider