19.09.2019
Risikohjelpen for renholdsvirksomheter

Arbeidstilsynet har i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i flere bransjer utviklet Risikohjelpen. Renhold er en av bransjene Risikohjelpen er utviklet for og da først og fremst for små og mellomstore renholdsvirksomheter.

Hva er Risikohjelpen?

Risikohjelpen er et gratis, bransjetilpasset verktøy som du kan bruke sammen med dine ansatte, for å vurdere risiko for sykdom og skade på jobben hos dere. Dette er et nettbasert, bransjespesifikt og praktisk verktøy som skal gjøre risikovurdering for din virksomhet enklere. Risikohjelpen loser deg gjennom trinnene i kartlegging og risikovurdering og anbefaler tiltak som dere kan iverksette på bakgrunn av gjennomgangen. 

For renholdsvirksomheter:

  • Risikohjelpen tar for seg typiske risikoer renholdere kan utsettes for ved alminnelig rengjøring av bygninger innendørs (som f.eks. kontor, kjøpesenter og lignende).
  • Gir svar på spørsmål om hvordan dere jobber og får forslag til forebyggende tiltak.
  • Resultatene oppsummeres i en handlingsplan som kan brukes i arbeidet med å forebygge sykdom og skade

Du kan komme i gang med risikovurdering for din renholdsvirksomhet ved å gå inn på  Risikohjelpen