12.04.2021
Risikobeskrivelse og råd for smitteverntiltak for renholdsbedrifter

RVO renhold har utarbeidet en egen veileder med risikobeskrivelse og råd for smitteverntiltak for renholdsvirksomheter og deres ansatte.

Smittevern på arbeidsplassen skal kartlegges og risikovurderes på samme måte som resten av arbeidsmiljøet. Det skal iverksettes tiltak og de ansatte må få nødvendig opplæring. 

Hvordan risikovurdere:
Tenk igjennom: Er det fare for at personer bli eksponert for smitte i din virksomhet?

  • Hvordan kan dette skje?
  • Hva er konsekvensen?
  • Hva kan du gjøre for å unngå eller minske risikoen?
  • Beskrive tiltak som vil minske eller eliminere en risiko eller konsekvens
  • Dersom det finnes tiltak som eliminerer risikoen, skal dette prioriteres så fremt det er gjennomførbart
  • Involver bedriftens verneombud, arbeidstakerne og tillitsvalgte

Hvordan unngå smittespredning ?
RVO har utarbeidet en risikobeskrivelse med eksempler på risikoer og råd og tiltak for å hindre smittespredning blant egne ansatte. Vi har også utarbeidet tips og gode råd til riktig renhold og håndhygiene 

Lykke til i arbeidet med gode rutiner og arbeid med smitteverntiltak. RVO kommer gjerne og veileder i risikovurdering og kartlegging av smittevern i din virksomhet - kontakt ditt RVO

 Risikoeksempler og råd for tiltak for renholdsvirksomheter og deres ansatte