10.11.2021
Risikobeskrivelse og forslag til tiltak mot muskel- og skjelettplager ved serveringssteder.

Muskel- og skjelettplager er en utfordring i serveringsbransjen! RVO har laget et hjelpemiddel i arbeidet med å kartlegge og risikobeskrive samt forslag tiltak dere kan gjøre på arbeidsplassen for å forebygge muskel- og skjelettplager på din arbeidsplass

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager kan oppstå akutt, ved et uhell eller når arbeid over tid fører til påkjenninger som er større enn det kroppen tåler. Forhold i arbeidsmiljøet kan enten være en direkte årsak til plagene eller kan bidra til å forverre eksisterende plager. Dette er ofte sammensatt av forskjellige årsaker. Derfor må dere vurdere både fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer for å kunne forebygge muskel- og skjelettplager

 I dokumentet, Risikobeskrivelse og forslag til tiltak mot muskel- og skjelettplager på serveringssteder,  finner du som er leder, verneombud eller HMS-ansvarlig, gode eksempler å bruke når dere skal risikovurdere muskel- og skjelettplager i deres virksomhet. Dette er kun forslag og eksempler og som må tilpasses deres bedrift. Dere finner helt sikkert risikoer og tiltak her som ikke er aktuelle hos dere. Det kan også være andre risikoer og tiltak som passer bedre hos dere. Dette må dere finne frem til og risikovurdere selv. Bedriftshelsetjenesten kan være en god samarbeidspartner i dette arbeid.

RVO kommer gjerne og veileder i risikovurdering og kartlegging  av muskel- og skjelettplager på din arbeidsplass - kontakt ditt RVO