RVO-besøk

Har du gjort avtale om besøk av et regionalt verneombud (RVO)?

Da får du muligheten til å vise fram hvordan dere jobber med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Du vil også få gode råd og veiledning som hjelper deg i det videre arbeidet.

Vi vet at de aller fleste som driver i denne bransjen, brenner for det de holder på med. Og de aller fleste synes også at det kan være litt vanskelig å prioritere HMS-arbeidet når det er så mye annet som skal gjøres.

De ansatte er den dyreste og mest kritiske ressursen i de fleste virksomheter. Hvis en ansatt blir syk, kan det gå ut over driften. Med en velfungerende vernetjeneste og godt og systematisk HMS-arbeid vil sykefraværet bli lavere. Derfor er det så viktig. RVO er der for å hjelpe dere, enten dere har mye på plass og bare trenger noen innspill, eller om HMS-arbeid er nytt for dere.

Slik kan du få mest mulig ut av et avtalt besøk

  • Sett av tid til besøket. Vi anbefaler i hvert fall én time for besøk som er avtalt på forhånd.
  • Hvis dere har verneombud, inviter med verneombudet.
  • Hvis dere ikke har verneombud, be RVO om veiledning for å planlegge og gjennomføre valg av verneombud.
  • Vær åpne. Fortell både om hva dere jobber godt med, og hva dere synes er utfordrende med HMS. Da kan RVO bidra med det dere faktisk trenger hjelp til.
  • Hvis dere har tid, inviter gjerne RVO til å delta på en vernerunde eller et personalmøte.
  • Hold dialogen med RVO etter møtet, for videre råd og veiledning.

Etter besøket

Etter at du har hatt besøk av et regionalt verneombud, får du vanligvis en oppsummering av besøket på e-post. Der vil det stå hvem som var til stede, litt om hva dere snakket om, og hva det er viktigst at dere følger opp. Det som må følges opp, er vanligvis tiltak som det er krav om i arbeidsmiljøloven. Eksempler på dette kan være at dere velge verneombud, eller at verneombudet eller leder må få HMS-opplæring. RVO vil følge opp en tid etter møtet for å spørre hvordan det går med tiltakene. Hvis RVO får grunn til å tro at dere ikke kommer til å gjennomføre de påkrevde tiltakene, må RVO sende tips til Arbeidstilsynet. Men det er forhåpentligvis ikke nødvendig.

RVO kommer også på uanmeldt besøk

Vi vet at det er travle dager for dere som jobber i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Derfor hender det at vi stikker innom på arbeidsplassen bare for en kort prat, uten å ha gjort en avtale på forhånd. Det er for at vi skal få presentert oss for dere og fortelle hva vi kan hjelpe til med. Da snakker vi med dem som er tilgjengelige når vi er innom, enten det er en leder, et verneombud eller ansatte. Vi legger også igjen visittkort og brosjyre, slik at dere kan ta kontakt i ettertid for å avtale et besøk.

Snarveier

Regionale verneombud

HMS

Kurs