RVO AVGIFT

Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomheter med aktivitet innen overnatting, servering eller renhold, se ordningens lovbestemte virkeområde Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde.  Virksomheter uten ansatte og bemanningsbyråer som leier ut arbeidstakere til virksomheter innen overnatting, servering og renhold, er også omfattet av ordningen

Avgiften har lovhjemmel i Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3.

Avgift 2022
Hvem må betale avgift?
Hva skal jeg betale i avgift?
Avgiftsberegning for virksomheter med hovednæringskode/NACE-kode 55, 56 og 81.2
Avgiftsberegning for virksomheter med sekundær næringskode 55, 56, 81.2 eller andre næringskoder
Avgiftsberegning for bakerivirksomhet
Avgiftsberegning for bensinstasjon og kiosk
Kundeportal og endring av beregnet avgift
Nyregistrerte virksomheter og virksomheter med sporadisk drift
Utsendelse av avgift (faktura)
Klageadgang og saksgang i klagesaker