Prosjekter og støtteordning

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet. Tilskuddsordningen forvaltes av Fondsstyret.

Søknader om tiltak basert på samarbeid med bransjens aktører, partene i arbeidslivet, de regionale verneombudene eller Arbeidstilsynet vil bli prioritert.

Det er et krav at de regionale verneombudene skal ha nytte av tiltaket, og minst ett regionalt verneombud må være en del av prosjekt-/arbeidsgruppen til prosjektet.

Søknadsfristen 2019 er 15 Mars og 30 April
Hvem kan søke
Kriterier til søknaden
Søknadsprosessen
Satsningsområde 2018-2019
Vurdering av søknaden

Forskrifter

Prosjekter som har fått tilskudd