16.02.2024

Vil du bli vår nye RVO?

Kvinne med plakat: Ledig stilling

Vi skal ansette et nytt regionalt verneombud (rådgiver) for renholdsbransjen i Oslo, Akershus og Innlandet, med kontorsted i Oslo i et 12 måneders vikariat.

Brenner du for renholdsbransjen?

 

Er du en fagkompetent og engasjert person som ønsker å jobbe for at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i renholdsbransjen er i samsvar med arbeidsmiljøloven? Da håper vi du søker på vikariat (12 måneder) som regionalt verneombud (RVO) i renholdsbransjen. Stillingen dekker områdene Oslo, Akershus og Innlandet, med Oslo som kontorsted.

 

Om ordningen med regionale verneombud

Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Det er etablert en ordning for RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, og en ordning for RVO i bygge- og anleggsbransjen. Ordningene er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Ordningene er hjemlet i egne forskrifter og rapporterer til hvert sitt fondsstyre. Vi er 16 regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, hvorav 9 jobber for overnatting- og serveringsbransjen og 7 som jobber for renholdsbransjen. Les mer om regionale verneombud.

RVO-ordningen er administrativt lagt til Arbeidstilsynet, Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Seksjon for regionale verneombud. RVO har kontor samlokalisert med Arbeidstilsynet. De regionale verneombudene for hotell, restaurant og renhold er ansatt i RVO-ordningen. Fondsstyret utarbeider flerårig strategi og årlig virksomhetsplan for utøvelse av vervet som regionalt verneombud, og kan instruere de regionale verneombudene i sitt virke. 

 

Les mer om stillingen og søk her

Søknadsfrist: 10.03.2024