28.04.2024

Verdens arbeidsmiljødag

Plakat som viser et bilde med lynnedslag og fabrikk og timeglass i midten. tekst på engelsk, oversatt til norsk: Vi går tom for tid: La oss sikre et trygt og sunt arbeidsliv nå i et klima i endring.
Bilde: plakat ILO

Den 28. april hvert år markeres Verdens arbeidsmiljødag. Årets tema for Verdens arbeidsmiljødag er «Virkningene av klimaendringer på sikkerhet og helse på jobben»

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har markert dagen siden 2003, for å fremheve hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsen til ansatte på arbeidsplassen.

 

Virkningene av klimaendringer på sikkerhet og helse på jobben

Årets tema for Verdens arbeidsmiljødag er «Virkningene av klimaendringer på sikkerhet og helse på jobben»

Klimaendringer har store innvirkninger på arbeidslivet verden over, og kan få konsekvenser for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.  Det påvirker arbeidernes sikkerhet og helse i negativ grad. Eksempler på slike tilfeller er ekstreme værforhold, luftforurensning og økt eksponering for kjemikalier. Helsekonsekvensene av klimaendringer kan være kreft, hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, nedsatt nyrefunksjon og psykiske lidelser

I tillegg til at klimaendringer blir sett på som et problem knyttet til helse- og arbeidssituasjon, retter den også søkelys på spørsmålet rundt menneskerettigheter. Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, som skal fremme en varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I anledning Verdens arbeidsmiljødag 2024 har ILO lansert en ny rapport med tittelen «Sikre helse og sikkerhet på arbeidsplassen i et klima i endring», som avslører alarmerende nye data om klimaendringenes innvirkning på arbeidstakernes helse og sikkerhet.

 

Hvordan RVO skal ta klima- og miljøvennlige hensyn 

Ordningen med regionale verneombud er i gang med å få på plass en innkjøpspolicy der vi forplikter oss til å kjøpe inn varer og tjenester som belaster miljøet og samfunnet minst mulig. Det skal gjøres ved bl.a. å:

  • velge bærekraftige og miljøvennlige produkter
  • etterspørre gjenbrukbare og resirkulerte produkter ved innkjøp av f.eks. profileringsartikler
  • kjøpe produkter med Fairtrade eller annen sosial standard
  • velge leverandører som er forpliktet til miljøvennlighet og bærekraft
  • Redusere utslipp ved å reise mer kollektivt eller bruke elektriske kjøretøy

Vi i RVO oppfordrer alle til å innlemme bærekraftige praksiser i sin virksomhet, og bidra til en mer klima- og miljøvennlig adferd!