18.10.2022

RVO markerer kokkens dag!

Kokker med kokkeutstyr markerer kokkens dag

Torsdag 20. oktober er det kokkens dag, det er kokkenes tur til å bli hedret i dag. De som er på jobb både tidlig og sent, i helger og helligdager. De som utfører en krevende jobb for at vi skal bli mette, kose oss og få tilfredsstilt smaksløkene.

Kokken gjennom tidene

Kokkeyrket er et av verdens eldste yrke. Man vet at det fantes kokker i Hellas allerede i år 2600 fvt. I alle Europeiske hoff har kokken hatt en sentral rolle og kokkens hvite hatt, eller krone om du vil, stammer fra det engelske hoffet der man på 1800-tallet startet og bære plagget for å unngå hår i maten til de kongelige.

Alle land i verden har både historie og kultur knyttet til mat, derfor er kokken en sentral kulturbærer som foredler og videreutvikler mattradisjoner i alle land. I moderne tid har kokkeyrket vært en pådriver for kulturutveksling mellom landegrenser og vi har alle blitt introdusert til nye smaker og impulser fra alle verdens land.

I dag er det stor mangel på faglærte kokker, så det er ekstra viktig å ta vare på de kokkene vi allerede har! Mange kokker slutter altfor tidlig. Kokker tilbereder mat til alle døgnets tider noe som er krevende både for kropp og sjel. Kokkeyrket er et av yrkene med høyest forekomst av muskel- og skjelettplager, men også psykiske plager. Dette er faktorer som kan forebygges ved et godt systematisk HMS-arbeid. Ved å jobbe systematisk, målrettet og kontinuerlig med arbeidsmiljø der viktige faktorer er hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Et godt systematisk HMS-arbeid vil forhåpentligvis gjøre at kokkene står lenger i jobben.

RVOs tips til godt HMS-arbeid for kokker

  • God opplæring
  • Godt utstyr
  • Pauser & hvile
  • God organisering av arbeidet

Følg ovennevnte og resultatet blir forhåpentligvis at du får motiverte og friske ansatte som jobber lenger.

Regionale verneombud ønsker å bruke kokkens dag til å takke kokkene, og å rette søkelys på at også de som tilbereder mat skal ha et godt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Så til alle kokker, takk for jobben dere gjør, og takk for maten!