19.06.2023

Oppjustering av minstelønn

Kvinne med mynter i hånden

Nå skal du ha mer i lønn!

Den 15. juni i år ble minstelønnssatsene oppjustert i alle bransjer som har lovbestemt minstelønn. Overnattings-, serverings- og renholdsbransjen har minstelønn.

Ansatte over 18 år i renholdsbransjen skal nå ha en timelønn på minimum 216,04 kroner.

I overnattings- og serveringsbransjen skal ansatte over 20 år, og ansatte over 18 år som har fire måneders praksis, ha minimum 190,79 i timen.

Det er ulovlig å betale mindre lønn eller gi dårligere arbeidsvilkår til disse arbeidstakerne, også i virksomheter uten tariffavtale.

Grunnlaget for minstelønnssatsene er allmenngjøringsloven. Formålet med loven er å sikre like arbeidsvilkår og å hindre konkurransevridning.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at reglene blir fulgt. Hvis en virksomhet bryter reglene, kan Arbeidstilsynet gi pålegg om etterbetaling eller tvangsmulkt. De kan også stanse arbeidet eller til og med anmelde forholdet til politiet.

De nye satsene gjelder fra og med 15. juni 2023.

Se hvilke satser som gjelder for din bransje