06.01.2023

Endringer i arbeidsmiljøloven

Paragraftegn
Colourbox

Det er vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som påvirker ansatte og virksomheter i overnattings,- serverings- og renholdsbransjen.

Styrking av retten til heltid - Hva betyr det for deg?

Fra 1. januar er det vedtatt at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Det er fremdeles mulig å ansette noen i en deltidsstilling, men behovet for deltid må dokumenteres. Deltidsansettelser må også diskuteres med tillitsvalgte i bedriften først. Heltidsnormen skal hindre unødvendige deltidsansettelser.

Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven

Flere endringer for bedriftshelsetjenesten (BHT)

Alle virksomheter innen overnatting, servering og renhold med ansatte er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste, det er næringskoden til bedriften som er utgangspunktet for om virksomheten er pålagt bedriftshelsetjeneste

Fra 15. januar gjøres det endringer som gjelder bedriftshelsetjenesten. Det er bl.a. endringer i kravene til hvordan arbeidsgiver skal bruke bedriftshelsetjenesten, og det er nye krav til godkjenning av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten skal også dokumentere hvordan de prioriterer bistanden rettet mot det forebyggende risikobaserte arbeidet i virksomheten.

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område

Bistand fra RVO

RVO-ene er gode samarbeidspartner for ledere, ansatte og verneombud og vi bistår gjerne med hvordan du kan få best mulig hjelp fra bedriftshelsetjenesten – ta kontakt med ditt RVO!