11.03.2021
Seksuell trakassering - klare kjøreregler og rutiner

Parat24 har intervjuet RVO Camilla Knudsen om tema seksuell trakassering. – Ved å være tydelige hele veien bidrar lederne til å skape en kultur med nulltoleranse for seksuell trakassering, sier Camilla.

Klare kjøreregler og tydelige rutiner for hva som er uakseptabelt og hvilke reaksjoner som kommer hvis grensene blir overtrådt, er veien å gå for å bekjempe seksuell trakassering på arbeidsplassen, forklarer RVO Camilla Knudsen. 

18 % av kvinner og 6% av menn, ansatt i overnattings- og serveringsvirksomheter oppga i 2019 at de var utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende, månedlig el. mer viser tall fra Statistikk sentralbyrå seneste arbeidsmiljøundersøkelse.

Det må terpes på at det er viktig å tenke forebyggende og få på plass klare kjøreregler. Slik innarbeider man en kultur for nulltoleranse for seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Camilla i intervjuet.

Les hele intervjuet her

 

Les mer om seksuell trakassering:
Arbeidstilsynet om seksuell trakassering
LDO om trakassering og seksuell trakassering

Ønsker du veiledning og bistand til virksomhetens vernetjeneste el. HMS-arbeid - ta kontakt med Camilla eller én av hennes kollegaer 

Kontaktinformasjon til RVO