18.02.2021
RVO verneombudsforum og veiledning på Teams

I forrige uke gjennomførte Elise og Tone et av mange verneombudsforum på Teams. Les om deres erfaring med digitale verneombudsforum

De regionale verneombudene har det siste året vært nødt til å lære seg nye digitale verktøy for å kunne fortsette å veilede virksomheten på en god måte.
For det meste brukes plattformen Teams, og der gjennomføres digitale besøk og veiledninger. Men det finnes flere måter å benytte de digitale møteplassene på. Vi kan samle folk på en annen måte, skape nye samarbeid og nå frem til folk som vi kanskje ikke ellers hadde hatt muligheten til. Temaveiledning og verneombudsforum er to eksempler på andre digitale aktiviteter RVO gjør. 

Verneombudsforum på Teams
Regionale verneombud i vest, Tone og Elise, inviterer til en times verneombudsforum hver fjortende dag på Teams. Meningen med verneombudsforumet er at verneombud skal ha en uformell arena hvor de kan få nyttig informasjon, og diskutere aktuelle tema. Og tilbakemeldingene er gode. Flere synes det er lettere å huske når det er så ofte, og med fast kontinuitet. Og en time er noe de fleste kan ta seg tid til. 

Med på møtene har det også vært representanter fra Norsk arbeidsmandsforbund. På den måten får man forskjellige perspektiver på sakene som blir diskutert, og deltagerne får tilgang til god og bred kompetanse innenfor både HMS og lovverk. 
Forrige uke var dette agendaen: 

  • Hvordan påvirker koronaen vår arbeidshverdag?
  • Ferieavvikling med tanke på karantene og utenlandsreiser. Hva gjelder?

Dette er viktig å avklare med arbeidsgiver før ferien kommer. 

Det ble en god erfaringsutveksling mellom verneombud og tillitsvalgte som var til stede.  Det ble til slutt så stort engasjement, at det ikke lot seg gjøre å avslutte til oppsatt tid. Det må man da ta som et tegn på at et slikt forum er det behov for.  

Smittevern på arbeidsplassen – veiledning i samarbeid med Fellesforbundet avd. 10
Smittevern har samme krav til opplæring og risikovurdering som andre punkter i arbeidsmiljøet. I tillegg er det mange som synes det er fint å få informasjon tilpasset sin egen bransje og sin hverdag. Det er mange regler og råd, og de er i endring konstant.  

Regionale verneombud i Oslo, Boryana og Camilla, holdt derfor i forrige uke en temaveiledning om smittevern på arbeidsplassen. Smittevern med fokus på ansattes helse og trygghet på arbeidsplassen blir ofte glemt. De fleste har et smittevern som i hovedsak ivaretar kundene. Og det er derfor viktig for RVO å bidra til bevisstgjøring i hva en arbeidsplass skal og kan gjøre. 

Hvem skal man egentlig høre på?  Må alt desinfiseres? Hva kan verneombudet gjøre? Spørsmålene var mange. RVO svarte på en rekke av disse, og fant frem informasjon mens samtalen pågikk. Det ble også delt lenker til nyttige nettsider som det ble referert til, og deltagerne ble oppfordret til å sende inn spørsmål og ønsket informasjon i etterkant. 

I denne veiledningen visste man ikke alltid hvor mange som kom. Det ble derfor valgt en form hvor kun RVO var på skjermen, mens chatten er åpen for alle under hele møtet. Det er viktig for både RVO og deltagerne at det er mulighet for å kunne stille spørsmål direkte. Det er dette som gjør et slikt møte levende. På den måten blir heller ingen veiledning blir lik, og mange får svar på spørsmål, også de man ikke kommer på selv akkurat der. 

Dersom du har lyst til å ha RVO på digital veiledning, temaveiledning, verneombudsforum, eller har noen andre gode ideer; Ta kontakt med det regionale verneombudet i ditt område.