16.04.2021
HMS-kurs for lærlinger på Teams

I mars holdt RVO Nina Paulsen, HMS-kurs for lærlinger fra Buskerud og Vestfold. Til sammen 37 fremtidige kokker, konditorer, servitører og resepsjonister deltok på et litt annerledes og pandemi tilpasset HMS-kurs på Teams.

Bakgrunn for HMS-kurs for lærlinger
Tanken bak å gi lærlingene HMS-kurs er å øke kompetansen på HMS og viktigheten av at arbeidsplassen har et fokus på HMS. Overnattings- og serveringsbransjen, er bransjer som lenge har slitt med nedgang i faglært personell, og faglærte kokker er en mangelvare. Dette kan skyldes flere faktorer, blant annet arbeidstid, lav status og generelle utfordrende arbeidsforhold.
 - For å snu den negative trenden er det viktig at flest mulig lærlinger får kunnskap om HMS i starten av jobben som kokk eller servitør. Slik kan vi kanskje bidra til å beholde kompetansen i bransjen og forhåpentligvis vil flere fortsette i jobben til pensjonsalder, sier kursholder Nina Paulsen, regionalt verneombud i hotell, restaurant og renhold. Siden 2017 har Nina sammen med Ivar Sæthre og Lise Eilerås fra opplæringskontoret i Buskerud og Vestfold, gjennomført pilotprosjekt med HMS kurs til lærlinger på vg2 restaurant og matfag i Tønsberg og Drammen.

Om HMS-kurset
Kurset for lærlingene bygger på HMS-kurs som er utarbeidet av regionale verneombud, i samarbeid med NHO Reiseliv og Fellesforbundet. Kurset er bransjetilpasset og tar for seg arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring for verneombud og daglig ledere. HMS kurset består av to deler; E-læringskurs på nett og normalt 1 dags kurs med klasseromsundervisning. E-læringskurset består av relevante HMS temaer for overnattings og serveringsbransjen og med tilhørende oppgaver som skal besvares.
RVO håper i løpet av kort tid å kunne tilby HMS-kurset til virksomhetene og verneombud i bransjen overnatting og servering, du kan lese mer om det bransjerettet HMS-kurset her

En annerledes gjennomføring på Teams
Etter gjennomført e-læringskurs, avsluttes kurset vanligvis med 1-dags klasseromsundervisning.
- Denne gangen var det ikke forsvarlig å fysisk samle flere fra forskjellige geografiske området og arbeidsplasser til avsluttende samling, forteller Nina. Vi delte derfor opp lærlingen i tre grupper over 3 dager slik av vi kunne opprettholde en god kvalitet også når vi måtte holde kurset på Teams.
Temaet risikokartlegging og rutiner ble også vinklet over på smittevern slik at det var enkelt for å relatere det til noe som foregår akkurat nå og so lærlingene er oppe i daglig. Det er lett for å bli en mer passiv mottaker av informasjon når det skal avholdes en hel kursdag på Teams, så derfor ble det lagt inn flere små oppgaver underveis som alle måtte svare på med eksempler fra egen hverdag. Forhåpentligvis kan neste kurs avholdes fysisk, avslutter Nina.

Her  kan du lese mer om RVO-ordningen og hva RVO gjør