28.05.2021
Campingbedrifter - tips og råd for sommersesongen 2021

Sommersesongen 2021 står for døra og planlegging er allerede godt i gang. I denne artikkelen får du gode råd og tips til planlegging av sesongen.

Flere undersøkelser viset at det er mange som planlegger Norgesferie i år også. Regionale verneombud har besøkt noen bedrifter som skal gjøre seg klare for årets sesong, og noen har allerede åpnet. På veien har vi samlet viktig informasjon som kan hjelpe til å planlegge for en god og trygg sesong.

Vi har sett på noen utfordringer campingplasser og andre overnattingsplasser kan få:

 • Å opprettholde godt smittevernmye gjennomtrekk av personer i ferietider gjør at både ansatte og gjester blir mer utsatt for å komme i kontakt med hverandre, smitterisikoen øker.
 • Noen plasser er også godkjent som karantenebostedgode rutiner og fasiliteter for å håndtere personer i karantene samtidig som vanlige feriegjester er viktig.
 • Få ansatte mindre bedrifter er veldig sårbare når det gjelder bemanning om det skulle oppstår sykdom eller at noen må gå i karantene
 • Flere eldre har fast plass på campingen, men har også behov for hjemmetjeneste – Campingplassen må tilrettelegge for hjemmetjeneste/hjemmesykepleie.
 • Ladestasjoner for elbil, elsykkelmed flere elektriske anlegg vil brannfaren øke.
 • Fare for brann og andre ulykker med maskiner /utstyr - barn eller andre uvedkommende kan finne på å bruke maskiner eller utstyr på området dersom det er ikke sikret og lagret på en riktig måte.
 • Innleide renholdsbedrifter – manglende samordningsavtale mellom bedrift og ekstern leverandør fører til usikkerhet rundt koordinering av helse, miljø og sikkerhet for ansatte
 • Uforutsigbart antall gjester, vær og koronasituasjonen er faktorer som bidrar til en uforutsigbar jobbsituasjon når det gjelder planleggingen. Det er en utfordring for både smittevern og bemanningsplaner.

Det kan være lurt å tenke på hvordan dere løste disse utfordringene i fjor? Er det noe du burde ta med deg videre i år? Eller kanskje noe du må endre? Et godt tips er å evaluere seg selv på slutten av en sesong. Det er også nyttig å se på denne evalueringen på nytt før man planlegger for neste sesong.

Våre anbefalinger til et godt og forebyggende HMS-arbeid

Godt smittevern:

 • Gjør en risikovurdering, finn riktige tiltak og rutiner – ha dette skriftlig dokumentert
 • Viktig å huske på: avstand, riktige renholdsmetoder, nok og riktig utstyr som; munnbind, hansker og desinfiserende rengjøringsprodukter. Husk: smittevern mellom ansatte skal også sikres
 • Gi god opplæring til dine ansatte. Skriftlige rutiner gjør det mulig å lese seg opp dersom man plutselig blir usikker om man utfører jobben riktig.
  Steder for smitte: Campingplassens kiosk, sanitæranlegg, butikk, restaurant, bar og resepsjon.

Riktig bemanning og planlegging av arbeidstid:

 • Lag vaktplaner i god tid – arbeidsmiljøloven stiller krav om 14 dager før arbeidet starter
 • Ha en beredskapsplan dersom noen ansatte blir syke eller må i karantene – har du noen ekstra folk som kan stille opp på kort varsel? Har de fått opplæring?
  Husk pauser – uthvilte ansatte yter best!

Godt brannvern:

 • Ha oversikt over brannfeller på arbeidsplassen
 • Oversikt over brannslukningsutstyr
 • Gjennomfør og dokumenter opplæring for alle ansatte
 • Ha brannvern inkludert i risikovurdering
 • Legge til rette for ladestasjoner for elbil, elsykkel
 • God dialog med brannvesenet
 • Informere gjester tydelig om brannvernregler som gjelder
 • Sjekk om alle elektriske anlegg på plassen er godt vedlikeholdt

Ved bruk av ekstern leverandør gjelder følgende:

 • Samordning av HMS på arbeidsplassen
 • Samordner rutiner for bl.a. smittevern, avvik, felles utstyr og internkontroll
 • Påseplikten – ha en rutine for å påse om renholdere har lovlige arbeids- og lønnsvilkår
 • Sjekk Renholdsregisteret om du bruker en godkjent renholdsbedrift

Sats på dine ansatte

 • Driv godt HMS-arbeid også når bedriften er kun åpent for en kort periode
 • Velg et verneombud eller en ansattrepresentant – denne personen kan bidra til å styrke HMS arbeidet på arbeidsplassen.
 • Gi opplæring i den HMS som gjelder for arbeidsplassen
 • Tenk på å forebygge skader og sykdom – dette er også god økonomi
 • Gå vernerunder før og etter sesongen
 • Gjennomfør personalmøter

Trenger din bedrift hjelp med HMS-arbeid, gjennomføre en risikovurdering, sette opp en samordningsavtale eller lignende? Ta kontakt med regionalt verneombud i ditt område

Lykke til med årets sesong!