HMS-kurs for overnatting og servering

Regionale verneombud, i samarbeid med NHO Reiseliv og Fellesforbundet, tilbyr nå bransjerettet grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset retter seg mot verneombud, AMU-representanter, daglig leder/ledere og andre som arbeider med arbeidsmiljøarbeid i overnattings- og serveringsbransjen.

Kurset består av tre deler. E-læringskurs, vernerunde/kartlegging i egen bedrift, samt en dags samling. E-læringskurset må være bestått og vernerunden må gjennomføres før samlingen.

Du vil finne oversikt over alle kommende kurs, samt påmelding på denne siden.

4. - 31.
jan.- mars
2021
Trøndelag, Møre og Romsdal - Gjennomføres digitalt etter avtale
4. - 31.
jan.- mars
2021
Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard - Gjennomføres digitalt etter avtale
4. - 31.
jan.- mars
2021
Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard - Gjennomføres digitalt etter avtale