Sikker bruk av maskiner

Anleggsmaskiner er ofte involvert i ulykker og hendelser på anleggsplassen. Veilederen er ment for de som er maskinførere. Målet er at den skal bidra til at de som kjører ulike maskiner får nyttige tips om maskinkjøring som gjør at ingen blir skadet på jobb.

Veilederen inneholder informasjon om årsaker til maskinulykker og gir tips til maskinkjørere om hva de kan gjøre for å forhindre ulykker. Et av rådene omhandler maskinførerens oppgave om kontroll av maskin før bruk. Veilederen gir konkrete råd til maskiner som doser, gravemaskin, veghøvel, hjullaster, gravelaster, dumper, traktor og lastebil. Til slutt har den QR-koder som leder til relevant informasjon og lovverk fra Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og forskrifter.

Veilederen er laget av partene i bransjen og bygger på erfaringer fra anleggsplasser i Norge.

Veilederen ble revidert juli 2023 med layout i oppdatert RVO-profil.

 

Oversikt over relevant informasjon og lovverk

Andre HMS sider