03.10.2019
Vi bidrar til gode og sikre arbeidsplasser

Formålet med den regionale verneombudsordningen er å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 

Last ned brosjyren og les mer om hva de regionale verneombudene (RVO) gjør.
Last ned brosjyren

Hva gjør de regionale verneombud (RVO) og hvilken myndighet har de? 

RVO påpeker mangler, informerer om regelverk og foreslår løsninger på arbeidsmiljøspørsmål i samråd med virksomheten og de ansatte.RVO plikter blant annet å stanse arbeidet når de mener det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse.