15.11.2019
Velkommen til Norge

Du ønskes med denne brosjyren velkommen som arbeidstaker her i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Flere av de norske "spillereglene" i bygge- og anleggsbransjen kjenner du kanskje til allerede? Denne brosjyren er ikke noen komplett "lovbok" - men mer en veiviser på viktige områder på det norske arbeidsmarkedet. 

I brosjyren kan du lese mer om hvordan det er å være arbeidstaker i Norge. I tillegg til norsk er brosjyren også på engelsk, polsk, litauisk og rumensk.
Last ned brosjyren

Du vil i denne brosjyren få litt informasjon om de viktigste bestemmelsene på arbeidsplassen – om hva du som arbeidstaker har krav på, og hvilke krav som stilles til deg som arbeidstaker. For at du skal trives i et meningsfylt og sikkert arbeidsmiljø – på linje med andre norske og utenlandske kollegaer – er det viktig at du kjenner til dette.

Husk at du som arbeidstaker også har plikter!

Generell tillit mellom deg og din arbeidsgiver,et godt samarbeid og gjensidig respekt er grunnleggende forutsetninger for å lykkes i arbeidsforholdet.
Du som arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.