08.10.2019
Veileder i nulltoleranse - rus og spillforebyggende arbeid

Når man lager kjøreregler for rus og spill skal disse gjelde for alle i bedriften. Kjørereglene skal på en tydelig måte si noe om hva som er greit og ikke greit hos oss i vår bedrift. Kjørereglene skal også si noe om hva som vil skje og hvem som har ansvar når de brytes.

Brosjyren er utarbeidet i samarbeid med AKAN kompetansesenter
Last ned brosjyren

Leders ansvar og muligheter - det nytter å bry seg! 

Rus- og spillforebyggende tiltak er i tråd med Arbeidsmiljølovens intensjoner om en helsefremmende, sikker og skadefri arbeidsplass.Som leder og rollemodell bidrar man til å skape en god kultur ved å vise at man reagerer og tar opp med den det gjelder når det er forhold som skaperbekymring. En tidlig samtale mellom en leder og en med arbeider kan gi motivasjon til endring, og aktivere den ansattes medvirkningsplikt.

"Kan en arbeidsleder sende meg hjem fordi han synes det lukter alkohol av meg?"

Noen eksempler:


• Din kollega Petter kommer sent på jobb og ser ut til å være i bakrus. (Lukter gammel fyll). Du er den første som møter ham. Petter er kranfører. Hva gjør du?
• Igor er ganske nyansatt. Han forteller at det er mye drikking på brakka om kveldene. Dette går ut over hans nattesøvn. Han mener flere av kollegene umulig kan være edru når de går på jobb! Er dette med brakkelivet noe som inngår i ditt lederansvar?
• Arbeidsleder Eva virker mer opptatt av Facebook enn å følge opp det som skjer på byggeplassen. For hvem er det et problem?