08.10.2019
Veileder for sikker bruk av maskiner på anleggsplassen

Informasjonen i dette dokumentet vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Dokumentet er ment som et hjelpemiddel. I tillegg til disse minimumskravene plikter aktørene å opptre i tråd med gjeldende regelverk. Rev. 2 – 01. 11. 2018

I brosjyren kan du lese mer om sikker bruk av maskiner på anleggsplassen.
Last ned brosjyren