11.09.2019
Sikring ved arbeid på tak - minimumskrav

Dokumenter omfatter sikring ved arbeid på tak ved alle former for oppføring av ny bygning (tilbygg, påbygg og nybygg) og på eksisterende konstruksjoner. Dokumentet beskriver at sikringen fra og med oppstart av arbeidet til og med ferdigstillelse av arbeidene på tak inkl. beslag. 

I brosjyren finner du minimumskrav til sikring ved arbeid på tak
Last ned brosjyren

Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

"Alt personlig fallsikringsutstyr skal være i henhold til gjeldende standarder. "

Krav til sikring ved bruk av stillas

Ved arbeid på tak med stor helling og/eller ved tak med stor avstand til takfoten, bør det også vurderes om det bør benyttes personlig
fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk eller stillas.

Utsparinger, takvinduer o.l., i arbeidsområdet skal sikres, enten med rekkverk eller ved at de tildekkes med solide materialer som festes
forsvarlig.

Tips ved sikring av tak


• Legg atkomsten så nær arbeidsområdet som mulig.
• Velg trappetårn til atkomst.
• Planlegg lagringsplassen i forhold til arbeidet.
• Benytt løfteutstyr eller kran for transport og heising av materialer.
• God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere.
• En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten.
• Husk rømningsvei.
• Husk ansvar for tredjeperson.