16.09.2019
Sikkerhet ved bruk av stillas

Formålet med denne håndboken er å bedre sikkerheten ved bruk av stillas. Sikre stillas gir trivsel og kvalitet under arbeidet.

I denne brosjyren kan du lese om sikkerhet ved bruk av stillas
Last ned brosjyren
"Stillaset skal ha den styrke og stabilitet som kreves for alle brukere av stillaset."

Årsak til de fleste ulykker

  • manglende rekkverk
  • dårlige gulv og vippeender
  • fjerning av innfesting til vegg
  • sviktende fundamentering
  • bruk av uoriginale deler
  • mangelfull rydding
  •  manglende sikring av stiger