08.10.2019
Kvartholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Undersøkelser viser at ca 99 % av bergboreriggene har støvsuger som suger opp borstøvet, men legger fra seg støvet i hauger på salva og blir så spredt rundt i omgivelsene. Arbeidstakerne i området blir betydelig eksponert.

I brosjyren kan du lese mer om helseeffekter ved eksponering.
Last ned brosjyren

Helseeffekter av kvartstøv 

Det mest helseskadelige støvet ved innånding er det fineste (respirable) kvartsstøvet. Ved innånding når dette også helt ned i lungeblærene (alveolene).

Kvartsholdig steinstøv kan gi:

• KOLS – kronisk obstruktiv lungesykdom
• astma
• kreft
• silikose (steinlunger)