04.11.2022
Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2 i forskrift om utførelse av arbeid

De regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen har laget en veileder med nærmere beskrivelse av kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring.