17.09.2019
Informasjon til deg som er verneombud

Alle virksomheter med ansatte skal i utgangspunktet ha verneombud. Verneombudet skal velges av og blant de ansatte. Dersom det er flere verneombud i en virksomhet, skal det også velges et hovedverneombud. Verneombudet skal kunne bruke nødvendig tid til å ivareta vervet uten å bli trukket i lønn.

Som verneombud er du ikke ansvarlig for arbeidsmiljøet – det ansvaret påligger arbeidsgiver, men du skal se til at arbeidet ikke utsetter deg og dine kollegaer for fare eller helsebelastninger.
Verneombudet skal påse at arbeidet som du og dine arbeidskollegaer utfører ikke fører til helseskader eller farlige arbeidssituasjoner. Verneombudet er talsperson for arbeidstakerne i alt som påvirker det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Verneombudet skal delta i planlegging av arbeidet med målsetning om å fjerne risikoforhold før arbeidet starter. Husk kravet om nødvendig opplæring for å utføre vervet.

"Er du valgt til verneombud? Da gjør du en viktig jobb for arbeidskollegaer og arbeidsgiveren din."

HUSK!

Arbeidsgiverrepresentanter, som HMS-ansvarlig eller HMS-leder kan ikke erstatte eller overstyre verneombudet, men de kan og skal være en god støttespiller i vernearbeidet.