08.10.2019
Hvordan unngå alvorlige helseskader ved arbeid i tunnel

En studie utført av STAMI i 2011 viser at tunnelarbeidere kan være like utsatt for KOLS i dag som for 20 år siden. 

I brosjyren kan du lese mer om hvordan unngå helseskader ved arbeid i tunnel.
Last ned brosjyren

Tiltak ved arbeid i tunnel

• Reparasjoner og vedlikehold flyttes ut av tunnel
• Forurensningen må begrenses der den oppstår
• Forbrenningsmotorer skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig
• Velg elektrisk drevne maskiner