25.02.2021
Fallsikring

De regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen har laget en brosjyre om fallsikring. I brosjyren finner du tips om fallsikring med illustrasjoner som viser hvordan man skal bruke utstyret.

Arbeid i fallsikringsutstyr skal kun være kortvarig og kun når kollektiv sikring ikke er mulig. Ved enkelte anledninger må personlig fallsikringsutstyr benyttes for å få nødvendig sikkerhet.

Husk at feil bruk av fallsikringsutstyr er falsk sikkerhet.

 

Brosjyren viser enkelte tips om fallsikring ved:

 • Påsetting av fallsele
 • Lossing og lasting av bil
 • Sikker anhuking av brakker
 • Stillasmontering og -demontering
 • Forskalingsarbeid
 • Elementmontasje
 • Takarbeid
 • Bergarbeid - stabling av mur
 • Bergarbeid - boring og lading
 • Arbeid i kum/sjakt/kraftanlegg
 • Arbeid i stolper/master/vindkraftanlegg
 • Redning/evakuering