17.09.2019
Eksempel på SHA-plan for små og mellomstore byggeprosjekt

Dette eksempelet er laget av Regionale Verneombud for å vise hva de mener at byggherren skal ha med i sin plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for små og
mellomstore byggeprosjekt.

Regionale Verneombuds (RVOs) erfaring er at det ofte mangler plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) på små og mellomstore byggeprosjekt, som hyttebygging, eneboliger, små tomter, rekkehus, garasjer osv. Denne SHA-planen er et eksempel for slike prosjekter. Den bygger på vår erfaring, byggherreforskriftens bestemmelser og opplæringen gitt gjennom koordinatorskolen.

HUSK!

SHA-planen skal tilpasses det lokale prosjektet.