13.09.2019
Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften

Brosjyren er for deg som driver enmannsbedrift i bygge- og anleggsbransjen uten egne ansatte. Den tar for seg de viktigste faktorene for å ivareta ditt og andres arbeidsmiljø.

I brosjyren finner du viktige faktorer for å ivareta ditt og andres arbeidsmiljø.
Last ned brosjyren

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid på bygge-og anleggsplassen

Arbeidsmiljøloven (AML) har viktige bestemmelser om hvordan samordning av virksomhetenes verne- og sikkerhetsarbeid skal organiseres på bygge- og anleggsplass. Dersom flere virksomheter arbeider på samme arbeidsplass, skal alle medvirke for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 

"Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg kunnskap og bistand til å kunne løse helse, miljø og sikkerhetspørsmål på bygge- og anleggsplassen. "

Hvor får du vite mer?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om
arbeidsmiljø, helse-, miljø og sikkerhet og kontraktsvern.

Telefon: 815 48 222

e-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.dep.no

Arbeidstilsynets nettsider: www.arbeidstilsynet.no

 

Norsk Arbeidsmandsforbund: www.arbeidsmandsforbundet.no
Fellesforbundet: www.fellesforbundet.no
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): www.mef.no
Byggenæringens Landsforening (BNL): www.bnl.no

Hovedpoenget er at alle virksomheter – små som store – skal ta hensyn
til hverandre. Derfor er det viktig å sørge for at både egne og andres arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.