17.09.2019
Asbest

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe naturlige mineraler, som blant annet kan være kreftfremkallende. Asbest har tidligere vært mye brukt, da det gir god isolasjon og er brannhemmende. Det forventes at dødeligheten vil øke frem til 2020.

I brosjyren kan du lese mer om blant annet verneutstyr ved sanering og hygiene.
Last ned brosjyren

Helserisikoer
I Norge dør ca. 200 mennesker hvert år på grunn av asbestbetingede sykdommer. Dette til tross for at bruk av asbest har vært forbudt siden 1985. Det kan ta inntil 55 år før asbestkreft utvikles.

 

Vanlige sykdommer
• Lungefibrose
• Asbestose
• Mesoteliom (asbestkreft i lungehinnen)
• Plevraplaques
• Lungekreft
• Kreft i strupehodet og mage/tarm

Risikoen for lungekreft øker betraktelig ved kombinasjonen asbest og røyking.

Krav til bedrifter som skal drive asbestsanering

På grunn av de dokumenterte helsefarene stiller myndighetene krav til den som skal behandle asbest. Alle virksomheter som utfører arbeid med asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Enhver som skal behandle asbest skal
• Gjennomgå egnet helseundersøkelse av lunger og luftveier
• Gjennomgå særskilt opplæring

Opplæringens innhold er beskrevet i «Forskrift om utførelse av arbeid».

VIKTIG!

Utvendige harde asbestplater bør fjernes ved å ta dem ned hele, en for en. Platene må emballeres og deponeres i henhold til «Forskrift om
utførelse av arbeid». For å minimere fiberspredningen må eventuelt asbeststøv fjernes der det oppstår og ikke feies eller spyles utfor tak eller vegger.