Sikkerhet ved bruk av stillas

RVO foran stillas

This brochure is also available in English.

Formålet med denne brosjyren er å bedre sikkerheten ved bruk av stillas. Sikre stillas gir trygghet og kvalitet under arbeidet.

Du finner informasjon om hva det er viktig å tenke på når du skal planlegge og bestille stillas. I tillegg har brosjyren en sjekkliste for trygge stillas. Det er også satt av plass til å gjøre egne notater.

Årsak til de fleste ulykker ved bruk av stillas:

  • manglende rekkverk
  • dårlige gulv og vippeender
  • fjerning av innfesting til vegg
  • sviktende fundamentering
  • bruk av uoriginale deler
  • mangelfull rydding
  • manglende sikring av stiger

Andre HMS sider