12.07.2023

På jobb med RVO anlegg

Graveskuffe

Hvordan er det å jobbe som regionalt verneombud?

Et regionalt verneombud i anlegg forteller om sine erfaringer på jobb

Dette skjedde på et vanlig arbeidsplassbesøk der flere entreprenører samarbeidet om grunnarbeider, inkludert VA-anlegg, i et relativt nyanlagt boligfelt.

På grunn av problemer med VA til en bolig ble det gravd opp et hull rett ned på rørene. Ett av OV eller avløpsrørene måtte kappes og blendes. Hullet ble gravd med helt rette kanter, med sprengsteinfylling opp mot kanten, som utvilsomt ble ustabil ved oppgraving. Nede i hullet jobbet det en lærling. Vi fikk ropt til lærlingen at han måtte komme seg opp, men det fantes ikke en lang nok stige på arbeidsplassen. Lærlingen hadde altså blitt senket ned med gravemaskinskuffen. Det ble funnet en kort gardintrapp, og kollegaen hans og jeg fikk tak i hver vår arm og trakk ham opp på trygg grunn. Av verneutstyr hadde lærlingen vernesko og hørselvern med radio inni, dermed tok det tid før han hørte oss. Hodevern manglet helt.

Videre arbeid ble selvsagt stanset, og vi fikk konstatert at her var både hovedentreprenør, underentreprenør og innleid virksomhet til stede på en og samme arbeidsplass – uten at den ene hadde kontroll på hva den andre gjorde. Hovedbedriften ble bedt om å samle alle involverte virksomheter og personer for å avviksbehandle hendelsen. Det ble gjort, og egen gransknings/avviksrapport lå i innboksen til RVO dagen etter. Én etter én tok ledelsen til de tre entreprenørene kontakt og takket for at RVO hadde avverget en ulykke, og for at samordningsmøtet/ avvikshåndteringen hadde gjort dem oppmerksom på hvor ille det kunne gått.Anleggsarbeidere i grøft