21.01.2020

HMS i utdanning av bygge- og anleggsingeniører i Norge

RVO utenfor byggeplass

Prosjektet fra Høgskulen på Vestlandet "HMS i utdanning av bygg- og anleggsingeniører i Norge" har bedt RVO innen bygg og anlegg fra hele landet om å vurdere HMS- kompetansen til ingeniører.

Bygge- og anleggsbransjen er mer utsatt for alvorlige ulykker enn de fleste andre bransjer i Norge, og trenger å bedre sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Prosjektet fra Høgskulen på Vestlandet "HMS i utdanning av bygg- og anleggsingeniører i Norge: Delprosjekt 5 Regionale Verneombud" har bedt RVO innen bygg og anlegg fra hele landet om å vurdere HMS- kompetansen til ingeniører. Svaret er klokkeklart: Det trengs mer praktisk erfaring fra bygge- og anleggsbransjen.

Ingeniørene og de regionale verneombudene

For å få et innblikk i hvordan RVO-ene vurderer HMS-kompetansen blant ingeniører og hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre denne, har HVL og NTNU intervjuet RVO-er innenfor bygg - og anleggsbransjen. Det har tidligere vært gjort få undersøkelser på innholdet i ingeniørutdanningen. 

RVO-ene støter ofte på ingeniører i rollen som HMS-leder, byggeleder eller prosjektleder, samtidig som de ser konsekvensene av beslutninger som ingeniører har fattet i rollen som byggherre, prosjekterende, rådgivende eller planlegger. I en bransje der det er høy risiko for ulykker, skader og sykdom for arbeidstakerne, er det viktig at alle aktører har høy HMS-kompetanse. Det er grunn til å anta at jo høyere HMS-kompetanse ingeniører som jobber innenfor bygg og anlegg har, jo lettere blir det for RVO-ene å samarbeide med dem om å bedre HMS-tilstanden i bransjen. 

Fremtidens HMS-ledere? 

Det er et ønske om at dette prosjektet skal bidra til at ingeniørutdanningene setter et klarere søkelys på HMS-feltet slik at fremtidens ingeniører får en sterkere ballast med seg ut i arbeidslivet. På denne måten kan også fremtidens ingeniører gjøre bedre valg når de fatter beslutninger som har konsekvenser for HMS. Dette kan bli et viktig bidrag til en tryggere arbeidssituasjon for alle som jobber innenfor bygg og anlegg i Norge, samtidig som RVO-ene får mer kompetente partnere i sitt arbeid med å sikre at alle i bransjen også kommer trygt hjem fra jobb hver dag.

Prosjektgruppens ulike muligheter for å øke praksisinnslaget i ingeniørutdanningen ved hjelp av seks ulike hovedtiltak

  1. Økt bruk av gjesteforelesere fra bransjen
  2. Rekruttering av forelesere med praksiserfaring
  3. Studentoppgaver basert på reelle problemstillinger fra bransjen
  4. Studentbesøk på bygge/anleggsplass
  5. Sommerjobbsamarbeid
  6. Arbeidspraksis i ingeniørutdanningen