10.03.2023

Endring i avgift

kvinne med pc og telefon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har besluttet å gjøre endring i forskriften, og dette påvirker avgift for bygg- og anlegg.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har besluttet å gjøre endring i forskrift om administrative ordninger, §14-2. Lovdata er oppdatert med følgende tekst: 

"§ 14-2. Avgift for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen."

Ordningen med regionale verneombud finansieres ved at arbeidsgiverne i virksomheter som omfattes av forskriften betaler en avgift til et fond som administreres av fondsstyret. Fondsstyret fastsetter avgiften for ett år av gangen.

Avgiften skal ikke være høyere enn 0,05 % av lønnsutgiftene, og skal beregnes slik at ordningen ved årsskiftet ikke akkumulerer et overskudd høyere enn ordningens årlige driftskostnader. Avgiften skal likevel være minst kr 500. For virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal avgiften være kr 500.

Fondsstyret kan fastsette innkrevingsgebyr som dekker utgiftene ved innkreving av avgiften."

Sekretariatet starter innkrevingen for 2023 i uke 11 med en avgiftsprosent på 0,035 og minstesats på kr 500, i tråd med vedtak i fondsstyret.