27.01.2021

Webinar om endringer i byggherreforskriften

RVO Geir Kåre Wollum på webinar: "Byggherreforskriften sett fra RVOs side"

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften. Endringene trådte i kraft 1. januar 2021.

Fredag 8. januar 2021 arrangerte advokatfirmaet Arntzen de Besche et åpent webinar om endringene av byggherreforskriften.

Regionalt verneombud (RVO) Geir Kåre Wollum deltok som en av foredragsholderne på webinaret. Wollum snakket om byggherreforskriften sett fra de regionale verneombudenes side. Han hadde hovedfokus på arbeidstakerne som forskriften skal verne.

Se opptak av webinaret på nettsiden til bygg.no.