05.02.2021

Arbeidsmiljøportalen

Illustrasjon: Arbeidsmiljøportalen anlegg

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet fikk i oppdrag å etablere en nasjonal arbeidsmiljøsatsing. Arbeidet skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidet skal styrke og motivere til felles innsats for forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende.

Satsingen springer ut fra IA-avtalen 2019–2022, men arbeidet vil fortsette ut over denne perioden. Arbeidsmiljøportalen er en av flere tiltak i arbeidsmiljøsatsningen.

Arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen

Portalen har laget egne sider som gjelder både byggebransjen og anleggsbransjen. Relevante arbeidsmiljøutfordringer som blir nevnt er blant annet risikoer for arbeidsulykker, innånding av støv/kjemikalier, løft i ubekvemme stillinger, tungt fysisk arbeid og ensidige arbeidsoppgaver. Det er laget verktøy som virksomhetene kan bruke for å utvikle eget arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøportalens side om anlegg

Arbeidsmiljøportalens side om bygg

 

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.