21.06.2024

Arbeidsmiljøkurs for byggfagene (40 timer)

Tidspunkt

Calendar

16.- 18. september 2024

Calendar

16.-17. oktober 2024

Regionale verneombud i byggebransjen inviterer til 40 timers arbeidsmiljøkurs for byggebransjen.

Kurset blir avholdt på Sørmarka konferansehotell.

Kurset er oppdelt på følgende måte:
Uke 38: 16. – 18. september 2024
Uke 42: 16. – 17. oktober 2024

Vi gjør oppmerksom på at alle verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal ha opplæring ifølge arbeidsmiljølov § 6-5 punkt 1. Kurset anbefales også for ledere, jfr. § 3-5 i arbeidsmiljøloven, og for øvrige ansatte i bedriftene. Fra 1. januar 2024 gjelder krav om verneombud da det er fem ansatte eller flere.


Kursavgift

Kursavgift er kr. 8.200 kr pr. deltaker, og blir innkrevd etter fullført kurs. Dette inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe. Deltakerne vil få tilsendt kursplan i etterkant av påmelding.


Påmelding

Påmelding gjøres på epost til: 

Krystian Nowacki (regionalt verneombud for byggebransjen):

// tlf. 475 17 302

eller til:

Jørgen Bjåland (regionalt verneombud for byggebransjen)

 // tlf. 913 99 374

I påmeldingen må du oppgi: bedriftens navn, adresse og telefon, bedriftens kontaktperson og navn og adresse på kursdeltakere. Påmeldingen er bindene.

Frist for skriftlig påmelding er 15. august 2024.

For de som ønsker overnatting, må bedriften selv sørge for det.


Spørsmål?

Ta kontakt med RVO Krystian eller Jørgen om du har spørsmål i forbindelse med kurset.